Gry Jensen

Dyrlæge (pt på barsel)

Gry arbejder som dyrlæge og er uddannet fra KU LIFE (den tidligere landbohøjskole) i januar 2019. Gry var tidligere ansat hos os i barselsvikariat og er nu tilbage som fastansat.

Til dagligt arbejder Gry med alle slags konsultationer, derunder diagnostik og udredning. Hun tager sig desuden af vores kanin- og gnaver patienter samt tandbehandlinger.

Gry har efteruddannelse indenfor:

  • Kaninsygdomme